AIIC

English version Αναζήτηση Γλωσσάρι Συχνές Ερωτήσεις Φωτογραφικό αρχείο Διοργανωτές Συνεδρίων Αρχιτέκτονες Τεχνικοί Ήχου Υποψήφιοι Διερμηνείς
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (CHECK-LIST) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΣ

Διοργανώνετε μια πολύγλωσση εκδήλωση και πρέπει να προσφέρετε διερμηνεία στους συμμετέχοντες; Διαβάστε αυτόν τον κατάλογο συμβουλών που σας συνιστούμε να λάβετε υπόψη για την καλύτερη διεξαγωγή της.

Πριν το συνέδριο

 • Προσδιορίστε τις ανάγκες σας (γλώσσες εργασίας, ωράρια εργασίας, αριθμός συνέδρων, ημερομηνίες, παράλληλες συνεδριάσεις σε διαφορετικές αίθουσες κλπ.)
 • Επικοινωνήστε έγκαιρα με ένα ή περισσότερα από τα μέλη μας. Όλα τα μέλη μας είναι ικανά να αναλάβουν το ρόλο του Συμβούλου Διερμηνέα και να αναλάβουν να συντονίσουν το σκέλος της διερμηνείας για λογαριασμό σας (προσδιορισμός αριθμού διερμηνέων και θαλάμων, σχηματισμός ομάδας διερμηνέων και πρόσληψή τους κλπ).
 • Μην χρησιμοποιείτε ως μοναδικό κριτήριο την τιμή για να δεχθείτε ή να απορρίψετε μια προσφορά διερμηνείας: επειδή το επάγγελμα στην Ελλάδα δεν είναι κατοχυρωμένο από το νόμο, οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει διερμηνέας χωρίς, όμως, να εξασφαλίζει ποιότητα.
 • Αν χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονη διερμηνεία θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με μιά εταιρία εγκατάστασης εξοπλισμού (καμπίνες γιά τους διερμηνείς, ακουστικά γιά τους ακροατές). Εναλλακτικά, ο Σύμβουλος Διερμηνέας μπορεί να αναλάβει αυτό το έργο για λογαριασμό σας.
 • Προετοιμάστε την ημερήσια διάταξη και στείλτε τη (σχολιασμένη αν είναι δυνατόν) στο σύμβουλο διερμηνέα.
 • Προετοιμάστε ένα φάκελο τεκμηρίωσης και στείλτε τον στο σύμβουλο διερμηνέα το συντομότερο έτσι ώστε οι διερμηνείς να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν για τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει έγγραφα που θα συζητηθούν, ομιλίες που θα διαβαστούν, παρόμοια έγγραφα από προηγούμενα συνέδρια, γενικές πληροφορίες για τα υπό συζήτηση θέματα, είδικά γλωσσάρια κλπ. Ολα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τους διερμηνείς. Επίσης κοινοποιήστε τους τον κατάλογο των συμμετεχόντων, αν είναι διαθέσιμος.
 • Γενικός κανόνας: βοηθήστε τους διερμηνείς να προετοιμαστούν. Δε θα σας χρεώσουν παραπάνω ενώ το συνέδριό σας θα ειναι πιό πετυχημένο. Ο προετοιμασμένος διερμηνέας είναι καλύτερος διερμηνέας.
 • Ενημερώστε τους ομιλητές: πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι κάποιος τους μεταφράζει όσο μιλούν. Αν σκοπεύουν να διαβάσουν την ομιλία τους ζητήστε τους ένα αντίγραφο εκ των προτέρων γιά τους διερμηνείς. Επίσης ζητήστε τους να μη διαβάζουν υπερβολικά γρήγορα. Μοιράστε τους τον κατάλογο με τις οδηγίες προς ομιλητές που μπορείτε να βρείτε στο site μας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

 • Αν είναι δυνατόν, ελέγξτε την καλή λειτουργία του εξοπλισμού την προηγουμένη και σε κάθε περίπτωση αρκετά νωρίς ώστε να είναι δυνατόν να διορθωθεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δε θα πρέπει να δημιουργεί θόρυβο στα ακουστικά. Εχετε υπόψη σας ότι ακόμα και αν οι ακροατές μπορούν να ανεχτούν κάποιο θόρυβο ως ένα βαθμό, οι διερμηνείς χρειάζονται άριστο ήχο για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τα κινητά τηλέφωνα στη αίθουσα μπορεί επίσης να προκαλούν παρεμβολές.
 • Οι καμπίνες διερμηνείας πρέπει να είναι άνετες, μoνωμένες, με ούτε πολύ ψηλή ούτε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να διαθέτουν αρκετό νερό: οι διερμηνείς διψούν πολύ συχνά την ώρα της δουλειάς!
 • Ζητήστε από τον πρόεδρο ή το συντονιστή να επαναλάβει στους ομιλητές ότι δεν πρέπει να διαβάζουν υπερβολικά γρήγορα. Ο πρόεδρος θα πρέπει να διακόπτει έναν υπερβολικά γρήγορο ομιλητή: οι διερμηνείς μας ίσως μπορέσουν να τον παρακολουθήσουν αλλά αυτό θα γίνει εις βάρος της ποιότητας της μετάφρασης.
 • Προβλέψτε επαρκή διαλείμματα γιά ξεκούραση. Πόσο συχνά; Εξαρτάται από τις συνθήκες εργασίας. Ο Σύμβουλος Διερμηνέας θα σας ενημερώσει σχετικά.
 • Συμμορφωθείτε με τους όρους της σύμβασης που υπογράψατε με τους διερμηνείς και αποφύγετε να ζητάτε αλλαγές της τελευταίας στιγμής.


επιστροφή

 

design: pictus | development: istomedia